MUUTOS ON KUOLLUT

Muutoksesta on jankutettu jo tarpeeksi. Viisaampaa on puhua kyvystä tehdä asioita uudella tavalla.

Elämme ennustamattomia aikoja. Vanhat konstit eivät toimi, nyt tarvitaan uusia. Johdon viisauden rinnalle kaivataan joukkojen viisautta. Puuttuva tieto on lähempänä kuin arvaatkaan. Ihmisten kokemuksissa ja ajatuksissa.

Vimma paljastaa todelliset kokemukset. Jotta matka oivalluksista tekoihin on mahdollisimman lyhyt.

PALVELUT

Vanha tapa kerätä tietoa on riittämätön.

Määrämuotoiset kyselyt hukkaavat olennaisen. Vapaamuotoinen tiedonkeruu on kallista, hidasta ja vaikeasti hyödynnettävää.

VimmaRadar

VimmaRadar mallintaa matemaattisesti ihmisten käyttämää kieltä ja koostaa siitä visuaalisen yhteenvedon, joka paljastaa todelliset kokemukset ja kulttuurin niiden takana. Visualisoitu näkemys on helppo jakaa ja sen pohjalta voidaan tarttua olennaiseen ja ryhtyä sanoista tekoihin. VimmaRadar paljastaa asiakas-, henkilöstö- ja kulttuurikokemuksen sellaisena kuin ihmiset itse sen kertovat:

  • Avaimet käteen -palvelu: kartoitus visuaalisine raportteineen ja tulkintoineen
  • Olemassa olevan kvalitatiivisen aineiston analyysi (mm. kyselytutkimusten avoimet vastaukset)
  • Käyttöoikeus ohjelmistoomme

VimmaAction

VimmaAction tukee osallistavaa johtamista ja itseohjautuvaa työntekoa valmennuksin:

  • VimmaRadarin sertifioitu käyttäjä -koulutus
  • Osallistavan viestinnän ja vuorovaikutuksen koulutukset
  • Henkilökohtaisen tuottavuuden ja ajanhallinnan koulutukset

MIKÄ VIMMA ON?

Vimma on liikettä kohti jaettua johtamista.

Tarjoamme innovatiivisen teknologian ja ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä ymmärtämään paremmin toisiaan ja toimimaan tehokkaammin yhdessä.

Yhdistämme teknologian inhimilliseen kokemukseen: teemme yksilöllisestä kokemuksesta ja yhteisestä kulttuurista mitattavaa ja helposti tarkasteltavaa matemaattisella mallinnuksella.

Muutos alkaa ymmärryksestä.

ASIAKKAAMME

Asiakkaamme edustavat laajasti yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Yhteistä asiakkaillemme on ymmärrys, että organisaation menestyksen tekevät ihmiset. Erikoisalaamme ovat muuttuvat asiantuntijayhteisöt, jotka haluavat ottaa ihmiset mukaan toiminnan kehittämiseen.

”Vimma on toiminut tehokkaana kumppaninamme uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä. Konsultti ymmärsi heti haasteemme ja näkemyksemme. Nykytila-analyysi toteutettiin vauhdikkaasti ja saimme laadukkaan, konkreettisen ratkaisuehdotuksen. Huimaa asiantuntemusta muutoksen konsultoinnissa!”

Juhana Häkkinen, myyntijohtaja, RadioMedia, Suomen kaupallisten radioiden kattojärjestö

”Luottamuksellinen vertaisoppiminen mainion coachin johdolla on aito mahdollisuus uudistumiseen. Sain hyviä työkaluja ja itsetuntemus johtajana vahvistui.”

Taina Pieski, strategiajohtaja, Liikenne- ja viestintäministeriö

IHMISET

Vimma on start up-yritys, joka kehittää uudenlaista johtamista.

Me perustajapartnerit olemme kokeneita johtamisen, vuorovaikutuksen ja valmennuksen asiantuntijoita. Toimimme kumppaniverkoston kanssa ja kehitämme aktiivisesti teknologiaamme. Kuulumme perheomisteiseen markkinointiviestinnän yritysryhmään Salomaa Yhtiöihin.

Ota yhteyttä, jutellaan! Tai varaa suoraan maksuton kartoitustapaaminen asiakaspalvelu@vimmacc.fi

Sini Vikkula

Managing Director
Founding Partner

+358 40 736 2011
sini.vikkula@vimmacc.fi

Sari Siikasalmi

Founding Partner
 

+358 50 352 1073
sari.siikasalmi@vimmacc.fi

YHTEYSTIEDOT

Vimma CC Oy

Eerikinkatu 3 B, 00100 Helsinki
P. 09 6957800