Muutos on kuollut

Muutoksesta on jankutettu jo tarpeeksi.
Viisaampaa on puhua kyvystä tehdä asioita uudella tavalla. Ja siitä, että ilman ihmistä mikään uusi tapa ei voi syntyä.

Työelämässä on meneillään suurin muutos ikinä. Käytännössä 70 % muutoksista kuitenkin epäonnistuu, koska ihmisistä
tehdään uhreja, ei muutoksentekijöitä.
Toisaalta tiedetään, että ihmisiin
investoiminen kasvattaa onnistumisen
todennäköisyyttä 30 %.

Ihminen voi muuttaa kaiken, mutta vain
halutessaan. Ei sammuteta kipinää, vaan tehdään tahdosta tekoja.

Arjen pienet teot ratkaisevat.

Vimma vapauttaa vanhasta
– jotta kaikki voisivat kasvaa

Mikä Vimma on?

Muutoskonsultointi ja -valmennus. Turhaa, kallista ja hidasta? Ei enää.

Koska kasvu kuuluu kaikille, palveluitamme voi ostaa kuka tahansa, joka haluaa uudistua nopeammin ja vaivattomammin.

Selkeä palveluprosessimme tekee ostamisesta helppoa. Olipa kyseessä yksilön tai organisaation suunnanmuutos, uuden järjestelmän käyttöönotto tai uuden liiketoiminnan aloittaminen, pääset nopeasti liikkeelle.

Teemme töitä ymmärrettävällä kielellä ja ihmisten ehdoilla. Kirkastamme tavoitteen, tunnistamme esteet ja valmennamme toimimaan arjessa uudella tavalla.

Vimma auttaa ihmisiä kasvamaan itsensä ja yhteisönsä hyödyksi.

Minulle?

Entä jos se onkin sinusta kiinni?
Ihmiseen on sisäänrakennettu halu kasvaa, ja muutostilanteessa se jalostuu teoiksi.

Meiltä saat tukea, taitoja ja työkaluja kasvuun – itsesi, työsi ja ajankäyttösi johtamiseen.

Vimma syntyy aina sisältäpäin.

Meille?

Ryhmässä on voimaa. Kun ihmiset kulkevat samaan suuntaan ja edistävät yhteistä tavoitetta, lopputulos on enemmän kuin osiensa summa.

Meiltä saat apua muutoksen tavoite- ja tilanneanalyysiin, viestintään sekä muutostaitojen ja johtamisen kehittämiseen.

"Olen jo pitkään etsinyt tällaista sparrausta. Tuli tunne että välitit, kuuntelit ja ymmärsit kokonaisuuteni ja monitahoisuuteni. Toki olin aiemminkin pohtinut muutoksia, mutta coachingin avulla sain tukea ja rauhaa tekemiseen."
(toimitusjohtajan palaute coachingista)
"Upeasti valmentajat paneutuneet tehtäviimme ja niiden tuomiin haasteisiin. Saatiin hyviä työkaluja toimintaan. Rento ihmisläheinen ote molemmilla!"
(asiatuntijan palaute valmennuksesta)

Palvelumme

Into-konsultointi
Suunta, kulttuuri ja toiminta
• Suunta – perustelut ja motivaatio
• Muutoksen ja tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja sanallistaminen
• Kulttuuri – realismi ja usko muutokseen
• Tilannetekijöiden arviointi ja esteiden tunnistaminen

Sisu-valmennus
Toiminta – taidot ja teot
• Muutostaidot:
• Arjen johtaminen, oman työn ja
ajankäytön suunnittelu
• Johtaminen muutoksessa
• Viestintä ja vuorovaikutus muutoksessa
• Kasvun tuki:
• Uudistuminen
• Omavalmentaja - työkalut
itsensä valmentamiseen
• Esimiesvalmentaja – työkalut
muiden valmentamiseen

Ihmiset

Olemme kokeneita johtamisen, vuorovaikutuksen ja valmennuksen asiantuntijoita. Toimimme monipuolisen kumppaniverkoston kanssa ja hyödynnämme digitaalisia palveluita. Taustallamme on Salomaa Yhtiöiden vankka osaaminen ja pitkä historia. Erikoisalaamme ovat muuttuvat asiantuntijayhteisöt.

Ota yhteyttä, jutellaan!
Tai varaa suoraan maksuton kartoitustapaaminen asiakaspalvelu@vimmacc.fi

Sini Vikkula

Managing Director
Founding Partner

+358 40 736 2011
sini.vikkula@vimmacc.fi

Sari Siikasalmi

Founding Partner
 

+358 50 352 1073
sari.siikasalmi@vimmacc.fi

Yhteystiedot

VIMMA CC OY

Eerikinkatu 3 B
00100 Helsinki

Vaihde: p. 09 6957800