”Luottamuksellinen vertaisoppiminen mainion coachin johdolla on aito mahdollisuus uudistumiseen. Sain hyviä työkaluja ja itsetuntemus johtajana vahvistui.”

Taina Pieski, strategiajohtaja, Liikenne- ja viestintäministeriö

ASIAKKAAMME

Asiakkaamme edustavat laajasti yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita. Yhteistä asiakkaillemme on ymmärrys, että organisaation menestyksen tekevät ihmiset. Erikoisalaamme ovat muuttuvat asiantuntijayhteisöt, jotka haluavat ottaa ihmiset mukaan toiminnan kehittämiseen.